Applications

Mesh can be used for a wide variety of applications. Only your imagination sets the limit. There are meshes that are fully flexible in all directions and can be stretched in strange shapes. There are meshes that can be used to constrain movement of people while keeping the visual connections. Below you can see some examples of possible applications.

Building Envelope

The most common use of mesh is to cover facades with a secondary decorative layer. It is important that the mesh layer becomes part of the design at an early stage to ensure that it becomes an integrated part of the final architecture.

Sun Protection

Depending on the open area of the selected material and how it sits on the facade (or elsewhere) mesh materials work very well as a sun screen. The shadow cast by an intricate mesh will change with the moving sun and add a special depth to the facade.

Security, Protection and Ventilation Combined

For protective spaces, for example like parking garages, mesh has three functions: Security; a decorative element; and providing the “inner” space with ample outside air and transparency.

Room Dividers

Mesh is perfect to divide spaces with something acting as a textile curtain, albeit being impossible to penetrate. Also, the great openness of most mesh provides glimpses of what is behind the screen, naturally enticing the person looking for what is “hidden” behind.

Vertical Protection Curtains

Many of the mesh materials can either be rolled up or “folded-up” to provide an openable enclosure. The ringmesh for example is being more and more used to close off areas for example in airports.

Mesh & Light

By clever use of lights mesh can alter color at night creating exciting formations and luster.  Mesh can also be used to “protect” underlying billboards while maintaining the visibility of what is being displayed.

Sun Shield

ArtMesh kan också användas som solavskärmning där, beroende på solstrålarnas infallsvinkel, störande värme och ljus effektivt avskiljs utan att ge känslan av instängdhet.

Security

ArtMesh motverkar skadegörelse såsom glaskrossning, intrång och graffiti. Det krävs mycket färg och lång tid för att ”budskapet” skall kunna göras synbart.

Ventilation

ArtMesh som en funktion vid ventilation och genomluftning är också egenskaper som värderas högt. Ett parkeringshus skyddas, luftas och förskönas genom enkel fasadbeklädnad.

Billboards

Våra semitransparenta nät med invävda LEDs kan användas som storbildstavlor, s.k. ”billboards”. Fördelen framför andra ej transparenta Billboards är att fasaden ej avskärmas vare sig utifrån eller inifrån. M.a.o, en bakomliggande glasfasad kan användas för dagsljus fodrande publika funktioner. Nätet blir dessutom en vacker funktion av fasaden.

Retail

ArtMesh kan lätt dela upp en butiksyta i mindre enheter utan att rymdkänslan förstörs. Samtidigt kan ArtMesh användas för ”svävande” exponering av butikens varor.

Rulljalusi

ArtMesh som rulljalusi medger en exklusiv exponering t ex av ett butiksskyltfönster eller en bardisk även efter stängning.

Billboards

Våra semitransparenta nät med invävda LEDs kan användas som storbildstavlor, s.k. ”billboards”. Fördelen framför andra ej transparenta Billboards är att fasaden ej avskärmas vare sig utifrån eller inifrån. M.a.o, en bakomliggande glasfasad kan användas för dagsljus fodrande publika funktioner. Nätet blir dessutom en vacker funktion av fasaden.

Color, design and function

Många av våra nät kan helt eller delvis levereras i andra färger, eller i andra materialval, med färgtryck eller med pressformade strukturer. Genom att kombinera nät strukturens varierande uttryckssätt med skapandets idérikedom skapas möjligheter, som få andra material kan erbjuda.