Användningsområden

About_reverse

Det är inte bara skönheten som är artmesh främsta funktion utan även alla tekniska fördelar
 

Enkelt montage
ArtMesh i metall är enkelt och billigt att installera genom att vi kan förbereda nätet med infästningsdetaljer.
Oftast rullas ArtMesh bara ut och fästs in på plats med enkla handverktyg. ArtMesh lämpar sig också för
skyltning som fästs direkt på nätet.

Solavskärmning
ArtMesh kan också användas som solavskärmning där, beroende på solstrålarnas infallsvinkel, störande
värme och ljus effektivt avskiljs utan att ge känslan av instängdhet.

Skydd
ArtMesh motverkar också skadegörelse såsom glaskrossning, intrång och graffiti. Det krävs mycket färg
och lång tid för att ”budskapet” skall kunna göras synbart.

Ventilation
ArtMesh som en funktion vid ventilation och genomluftning är också egenskaper som värderas högt.
Ett parkeringshus skyddas, luftas och förskönas genom enkel fasadbeklädnad.

Butiksinredning
ArtMesh kan lätt dela upp en butiksyta i mindre enheter utan att rymdkänslan förstörs. Samtidigt kan
ArtMesh användas för ”svävande” exponering av butikens varor.

Rulljalusi
ArtMesh som rulljalusi medger en exklusiv exponering t ex av ett butiksskyltfönster eller en bardisk även efter stängning.

Billboards
Våra semitransparenta nät med invävda LEDs kan användas som storbildstavlor, s.k. ”billboards”.
Fördelen framför andra ej transparenta Billboards är att fasaden ej avskärmas vare sig utifrån eller
inifrån. M.a.o, en bakomliggande glasfasad kan användas för dagsljus fodrande publika funktioner.
Nätet blir dessutom en vacker funktion av fasaden.

Färg Form Funktion
Många av våra nät kan helt eller delvis levereras i andra färger, eller i andra materialval, med färgtryck
eller med pressformade strukturer. Genom att kombinera nät strukturens varierande uttryckssätt
med skapandets idérikedom skapas möjligheter, som få andra material kan erbjuda.

ArtMesh® – Mycket utöver det vanliga