Produkter

ARTMESH.7ArtMesh® CM
är nät tillverkade av   spiraler och  är
tre dimensionellt flexibla nät. Dessa nät kan alltså
skapa även en ”böljande” ytor.   CM näten tillverkas
för varje behov och är  därför  mer  flexibla  när  det
gäller   val  av  täthet,  material  och  trådtyp   (rund –
eller   platt).     CM   näten    levereras    ofta     med
infästningsdetaljer  och  monteras  lika enkelt  och
billigt som CW.

ARTMESH.5ArtMesh®  CW
är  nät  med  böjlig   kabel  i  en
riktning (varp) och styv tråd  i   andra  riktningen
(väft).   Näten   levereras   oftast   på   rulle med
infästningsdetaljer integrerade i nätet. Behovet
av  underliggande    stödkonstruktion   blir   ofta
minimalt  och  montaget  blir  enkelt  och  billigt
genom att nätet  enkelt  rullas upp  över  t.ex. en
fasad.

ARTMESH.6ArtMesh®  PC
är   nät   med   styv  tråd  i  bägge
riktningar. Näten  levereras  oftast som styva ark
utan   infästningsdetaljer   för   att   monteras  på
olika sätt i t.ex.  ram-konstruktioner i balustrader.
Många av CW nätens  mönster  finns  även  i PC
utgörande.

.

ArtMesh® SM
är ett samlingsnamn   på  specialnät  med  olika
Färg  Form  Funktion. Vi utgår i  regel  ifrån  våra
huvudtyper CW, PC, CM och modifierar dessa på
olika  sätt  t.ex.  genom  färgsättning av näten  på
olika  sätt.  ArtMesh ®  SM   anpassas   i  möjliga
mån till kundens önskemål och  är  därför  ingen
standardprodukt.